SZKOŁA EWANGELIZACJI

NOTEBOOKHEAD

Do Szkoły Nowej Ewangelizacji można przystąpić po przeżyciu Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym. Zajęcia są prowadzone w małych grupach w każdą niedzielę od godz.16:30 do 17:30. Każdy uczestnik Szkoły otrzymuje Dziennik Nowego Życia, który prowadzi go w codziennym spotkaniu z Bogiem, z Jego Słowem na modlitwie.”Niektórzy myślą, że życie chrześcijańskie to nudne mamrotanie formułek albo zamartwianie się i smutek aż do śmierci. Nic bardziej fałszywego ! Twoje nowe życie pochodzi od Tego, który zwyciężył śmierć, pokonał szatana i przygotowuje ci weselne przyjęcie,(…) W tym nowym życiu odnajdziesz nowy sens, nowe cele i nowe perspektywy. Rozpoczynasz piękną przygodę z Jezusem, który przynosi pokój i radość – owoc przemiany i decyzji twego serca. Bóg ci daje teraz nowe spojrzenie na wszystko. Przywraca bądż stwarza wrażliwość na to, co dobre i piękne. Doświadczysz też nowego poczucia Bożej obecności, dobroci i mocy. Wkłada  On też w twe serce nowe pragnienia podobania się Jemu i pomocy innym. Wszystko to razem zaczyna nadawać nowy kierunek twoim działaniom. Przemiana, której dokonał w Tobie Duch Święty ma wpływ na wszystko. Przejście ze śmierci do życia nie jest drobnostką, ponieważ ….

Jeśli ktoś nie narodzi się z wody i Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.
Co urodziło sie z ciała, pozostanie cielesne, natomiast co zrodziło się z Ducha,
jest duchowe ( J 3,5-6 )”

Z Dziennika Nowego Życia, Oprac. Ks. Artur Sepioło

Dziękuję Ci Panie za tę Szkołę Ewangelizacji. Wiem, że to dar od Ciebie. Dzięki tej szkole pogłębiam swoja wiarę i moją miłość do Ciebie. Prawdy zawarte w zeszycie znane już a jednak na nowo przeżywane.  Już nazwa tej szkoły, która widnieje na okładce zeszytu mówi o tym,że to Twoja szkoła Panie Jezu, który zmartwychwstałeś i żyjesz, czuwasz nade mną i jesteś moim Bogiem, Zbawicielem a także Nauczycielem. Uczysz mnie Panie, że każda decyzja wiary powoduje, że działają we mnie siły duchowe. Nie muszę być jak larwa zawieszona w kokonie między niebem i ziemią, kiedy mam niewystarczający kontakt z Tobą, ale mogę być jak piękny motyl na łąkach Twojego Królestwa, kiedy podejmuję w moim życiu decyzję życia wiarą. Pragnę tak jak motyl korzystać z tego, co piękne i dobre na ziemi, ale też umieć oderwać się od tej ziemi, tak jak motyl.Ty Panie obiecujesz, że jeśli będę dbać o moje duchowe życie, to Ty sam będziesz dbał o moje ziemskie sprawy. Dziękuję za Twoje przypomnienie Panie, że jeśli będę się wstydzić Ciebie przed ludżmi, Ty będziesz się wstydził mnie przed Bogiem Ojcem i że muszę nad tym pracować. W Twojej szkole Panie Jezu mocno podkreślasz, że nie wystarczy kochać Cię tylko słowami, ale za nimi muszą iść moje czyny. Dziękuję Ci za dotychczasową naukę w Twojej szkole, bo dużo z niej wynoszę i jeszcze dużo nauki przede Mną.

Halina