SPOTKANIA

shining dove with rays on a blue background

IMG_0064

Romuald :

Moje spotkanie ze wspólnotą zaczęło się poprzez Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym. Po Seminarium zapragnąłem pozostać we wspólnocie, gdzie rozwijam się duchowo i pogłębiam więż z Panem Jezusem i Matką Najświętszą. Spotkania we wspólnocie to czas wypełniony obecnością Ducha Świętego, to czas podarowany przez Pana Boga, gdzie, jak sam mówi, jest obecny :”gdzie dwaj lub trzej zbierają się w Moje Imię, jestem pośród nich ” (Mt 18,20). W innym miejscu Pan Jezus mówi : “Ja jestem prawdziwym krzewem winorośli (…) Podobnie jak winna gałązka nie może owocować sama z siebie, gdy nie trwa w krzewie, tak też i wy, jeśli nie będziecie trwać we Mnie. Ja jestem krzewem winorośli, a wy gałązkami. Kto trwa we Mnie a Ja w nim, ten przynosi obfity owoc, gdyż beze Mnie nic nie możecie uczynić”. (J 15,1a,4b-5). Słowo Boże, modlitwa, wielbienie Boga pieśnią, pogłębianie życia duchowego w Szkole Nowej Ewangelizacji, wdrażanie w życie nauki Jezusa, to dla mnie trwanie w krzewie winnym, którym jest Jezus. Dziękuję Ci Panie za wspólnotę “Płomien Ducha Świętego”, bo pomaga mi przybliżać się do Ciebie i iść Twoimi śladami.

Anna :

Do wspólnoty “Płomień Ducha Świętego” należę już 18 lat. Spotkania modlitewne, wielbienie Boga, dziękowanie Mu, dostarczają mi wiele radości i pokoju. Doświadczam osobistej, żywej relacji z Bogiem, która przekłada sie na codzienne trudy mojego życia; problemy osobiste stają się mniejsze, powoli znikają. Wspólna modlitwa w grupie daje mi poczucie bezpieczeństwa. Wszystko oddaję Bogu a On czuwa nade mną. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Zachęcam do uczestnictwa w spotkaniach. BÓG JEST WIELKI !!!

Terenia :

Przynależność do wspólnoty “Płomień Ducha Świętego” pozwala mi na osobiste spotkanie z żywym Panem Jezusem. Zawsze miałam pragnienie chwalić Boga nie tylko jedną godzinę w niedzielę podczas Mszy Świętej, ale więcej. Odkąd należę do wspólnoty doświadczam cudownych zdarzeń  nie tylko podczas modlitwy ale też w moim osobistym życiu. Moje nieuregulowane życie, po 12 latach skończyło sie przed ołtarzem, mój nałóg, który niszczył mnie i moją rodzinę został zabrany, codzienne trudności przemodlone ze szczególnie bliską mi siostrą ze wspólnoty przestają być ciężarem. Nie jestem już sama. Nalężę do wspólnoty. Dziękuję Ci Jezu !

Sławka :

Wspólnota daje mi poczucie większej przynależności do Pana Boga i ogromną możliwość poznawania Go i uczenia się jak żyć, aby osiągnąć radość bycia z Nim w jedności. Mogę poznawać ludzi, uczyć się kochać czystą miłością. Podczas spotkań doświadczam obecności Pana Jezusa. On jest i działa, czyniąc cuda w moim życiu, w życiu moich dzieci i innych ludzi. Mogę tu wielbić Pana wspólnie z moimi siostrami i braćmi w wierze i to daje mi siłę do codziennego życia. Zawsze w moim życiu czułam brak czegoś. Nie wiedziałam, że przyczyną takiego stanu rzeczy było to,że Pan Bóg nie był na pierwszym miejscu w moim życiu, wobec czego wszystko inne też nie było na właściwym miejscu. Bez wspólnoty nie odkryłabym wielu rzeczy, nie poznałabym cudownych ludzi, od których uczę się wielbić Boga, odnajdywać sens i prawdziwą radość życia z Nim. Zawsze mogę liczyć na pomoc, zrozumienie i modlitwę w mojej wspólnocie. Dziękuję Ci Panie, że mogę należeć do wspólnoty.