STRONA GŁÓWNA

Jesteśmy wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym “Płomień Ducha Świętego” w parafii Św. Jacka w Chicago.

Duch Święty woła nas nieustannie aby ukazać nam drogę zbawienia, aby zwrócić nasze serca ku Jezusowi. Gromadzimy się aby uwielbić Boga, przyjmować Go w Jego Słowie i modlić sie za siebie nawzajem, aby żyć w wolności dzieci Bożych. Dzielimy się tym, co Bóg nam objawił. Każdy z nas doświadcza przebudzenia w wierze i nawrócenia. Dołącz do nas aby też doświadczyć radości nowego życia z Bogiem.